Een interactieve belevingskaart van de Schelde samen met een reeks didactische wereldbollen die de evolutie van de handelsroutes toont en de centrale rol die de haven van Antwerpen daarin speelt. De belevingskaart en de wereldbollen dienen om het verhaal van de evolutie van Antwerpen als wereldhaven te ondersteunen. Het interactieve en tactiele aspect van de dragers nodigt de bezoekers uit om op zoek te gaan en zelf te onderzoeken. Project in samenwerking met Koen Bovée.