Een opdracht in twee percelen; een herwerking van een verouderd bezoekersplan voor de Plantentuin en een circulatieplan voor het nieuwe museum op dezelfde site. In de voorstellen zochten we grafisch aansluiting bij de nieuwe huisstijl en vervingen voor de vegetatiezones de oude kleurlegende door een systeem van patronen. Hierdoor ontstaat er rust en blijft de leesbaarheid behouden. Er werd vastgehouden aan het plattegrond principe aangevuld met toegangswegen en gebouwen in extrusie. Design ID-LAB Europe en implementatie Sign & Display.