Een reeks didactische kaarten, animaties en iconen ivm de bevrijding van Europa en de rol van Operatie Noordzee. Om aansluiting te zoeken bij de toenmalige tijdsgeest werd de grafiek van de kaarten ontleend aan bestaande kaarten uit 1945.