Een interactief grondplan als doe-spel voor schoolkinderen.