Het nieuwe museumgebouw is een ontwerp van Bob Van Reeth (AWG Architecten-Antwerpen). Hij ontwierp het gebouw als een monument in de stad.
Het museum heeft de vorm van een vijfhoek. In de punt zijn grote glaspartijen die uitkijken op de omliggende stad. Vier verdiepingen hoog, met een serene witte fa├žade langs de straatkant. De ramen die uitkijken op de kazerne zijn dichtgemetseld met 25.000 witte stenen. Ze staan symbool voor de meer dan 25.000 mensen die zijn weggevoerd. De historische treinwagon duidt de plaats aan waar de spoorlijn lag, vlak naast de kazerne.

Cazerne Dossin vroeg ons een helder bezoekersplan uit te werken rekening houdend met de verdiepingen. We ontwikkelden een sterk gelaagd plan in isometrisch aanzicht. Trappen, liften en informatiezuilen werden ruimtelijk ingetekend om ze zo leesbaarder te maken voor de bezoeker.

De circulatiestroom werd opgenomen om de bezoeker te helpen de leesrichting van de permanente tentoonstelling te volgen. Het kleurpalet werd beperkt tot de hoofdkleuren uit de huisstijl.